Proszę przesłać tekst przeznaczony do tłumaczenia lub informacje dotyczące
ilości i rodzaju tekstu (ilość znaków, dziedzina, język źródłowy i docelowy, grafiki itp.)
z proponowanym terminem wykonania - możliwie jak najszybciej otrzymacie Państwo odpowiednią ofertę.W sprawach pilnych lub wymagających dodatkowych ustaleń prosimy o kontakt telefoniczny.e-mail:

nowe mieszkania