Każdy klient składający zamówienie automatycznie akceptuje poniższe warunki realizacji:

  • Standardowe tempo tłumaczenia to 5 stron dziennie (30 tygodniowo). Jeżeli konieczna jest szybsza realizacja to ceny wzrastają od 20%.
  • Strona rozliczeniowa to 1800 znaków (włącznie z koniecznymi znakami interpunkcyjnymi) oraz 1125 znaków w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się statystykę edytora tekstu.
  • Wszystkie duże zlecenia podlegają indywidualnym negocjacjom stawki za stronę.
  • W przypadku tłumaczeń ustnych rozliczeniu podlega czas obecności tłumacza, wraz z czasem koniecznym na dotarcie na miejsce, niezależnie od tego, czy podczas obecności tłumacz będzie wykorzystywany. Minimalny czas rozliczenia to 4 godziny.
  • Ze względu na specyfikę słownictwa branżowego przy tłumaczeniach ściśle specjalistycznych klient zobowiązuję się do podania osoby kontaktowej, z którą można skonsultować się w sprawie słownictwa stosowanego w danym dokumencie.
  • Każde zlecenie przesłane drogą elektroniczną wymaga potwierdzenia przez nas jego przyjęcia z podaniem terminu realizacji.
  • Wykonane tłumaczenia wydawane są wg życzenia klienta w formie drukowanej lub elektronicznej (*.pdf, *.doc, *.sxw itp.).
  • Standardowy termin płatności faktury za tłumaczenie to 14 dni od daty jej wystawienia.

nowe mieszkania